Tangconstructies

Tangconstructies zijn zinnen waarin de schrijver een zinsdeel ‘in de tang’ neemt door woorden die bij elkaar horen, onnodig ver uit elkaar te zetten. En net zoals mensen het niet prettig vinden om in de tang genomen te worden, vinden ze het ook niet leuk om dit soort zinnen te lezen.

Ter vermaak en natuurlijk vooral ter lering, hierbij enkele voorbeelden:

• De verenigingen die initiatieven nemen om een krachtenbundeling te realiseren door fusies en samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere maatschappelijke partners verdienen die ondersteuning.’

• Er is voor dit gebied dan ook gekozen om een op het stedenbouwkundige plan georiënteerd toetsingskader voor de welstandsbeoordeling te formuleren.’

Hoewel constructies als de bovenstaande taalkundig gezien niet fout zijn, zijn ze wel nodeloos ingewikkeld. Een oplossing is om, waar dit mogelijk is, overbodige komma’s te schrappen en de woorden die bij elkaar horen, ook bij elkaar te zetten. Dus:

• Ondersteuning is gewenst voor verenigingen die fuseren of samenwerken met andere maatschappelijke partners’.

• Voor de welstandsbeoordeling krijgt dit gebied een toetsingskader op basis van het stedenbouw­kundige plan.’

Tip:
Zet woorden die bij elkaar horen bij elkaar en pers er niet te veel woorden tussen. Anders leest het niet lekker.© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl