Stoppers

Soms zorgen enkele woorden ervoor dat een gesprek niet lekker loopt. Een zin als ‘Behoort het tot de mogelijkheden om jou een drankje aan te bieden?’, kan wel eens simpelweg niet worden begrepen. Ambtenaren gebruiken echter graag dit soort wollige termen, zoals de formulering of iets ‘tot de mogelijkheden behoort’. Enkele andere stoppers: temeer daar ook, voor wat betreft en met betrekking tot. Al deze frasen hebben met elkaar gemeen dat het korter kan. En mooier.

Een formulering als temeer daar ook kan vervangen worden met ‘want’. De andere termen kunnen door ‘over’ worden vervangen. Eén woord volstaat dus, waar er eerder drie werden verbruikt. Stoppers blinken in de categorie ‘ambtelijke narigheden’ uit in overbodigheid. Ze zijn daarom vooral populair bij ambtsdienaren die graag stroperige teksten fabriceren.

Stoppers ontwijken kan gemakkelijk door simpelweg met het onderwerp te beginnen. De zin wordt dan actief en kort.

Tip:
Vermijd ‘stoppers’ en begin met het onderwerp.
Wie zich aan het motto ‘schrijven is schrappen’ houdt, gebruikt geen stoppers.
© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl