Ouderwetse taal

Het gebruik van ouderwetse woorden (archaïsche termen ) geeft de lezer de indruk tegenover een oude, pijprokende man te zitten. Scherper gezegd: geeft de indruk dat de schrijver niet meer bij de tijd is. Daarbij is het nog maar de vraag (valt het te bezien) of jongeren (adolescenten) het woord kennen. Nu hoeft niet ineens alles ‘gepimpt’ te worden, maar een beetje eigentijds woordgebruik communiceert wel zo goed.

Daarom (derhalve) is het logisch (ligt het in de rede) om ouderwetse woorden, zoals deze in dit stuk tussen haakjes (...) staan, niet te gebruiken. Ook een ambtenarenklassieker zoals (betreffende) kan beter worden vervangen door ‘over’ of ‘onderwerp’.

Enkele andere voorbeelden: ‘(Het betreft) hier geen nieuwe vergunning’ kan beter ‘Dit is geen nieuwe vergunning’ zijn. (Van gemeentewege) betekent ‘door de gemeente’. Negatieve uitspraken van de Raad van State liggen niet (ten grondslag) aan een besluit, maar vormen 'de basis' ervan. (Middels dit schrijven) is 'met' en het woord (entourage)  wordt echt niet meer gebruikt.

Tip:
Vervang ouderwetse termen door moderne.
Taal ontwikkelt zich niet voor niets.


© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl