Laat werkwoorden werken

Een vlotte tekst gebruikt vooral werkwoorden. En dan werkwoorden die werken. Helaas misvormen sommige ambtenaren werkwoorden tot termen als ‘herijking’, ‘verbreding’, ‘ontwikkeling’ of ‘sanering’. Werkwoorden worden zo zelfstandige naamwoorden.

Deze alles-behalve-vlotte ‘naamwoordstijl’ wordt niet gebruikt in het echte leven. En terecht: ‘Lief, zullen we een herijking aan onze relatie geven met een weekendje Parijs?’. Deze stijl maakt zinnen nodeloos ingewikkeld. De schrijver in kwestie denkt wellicht sjiek bezig te zijn, maar voor de lezers is het gruwelen.

Huiver even mee: ‘...ter uitvoering van de voorgestelde aanpassingen in de communicatiestrategie’. De aanpassingen uitvoeren, dus. Nog een voorbeeld: ‘De wijziging van de Bomenverordening 2009 is noodzakelijk geworden door de inwerkingtreding van de wet Dualisering Gemeentebestuur.’

De naamwoordstijl vermijden is een kleine moeite. Zet simpelweg het onderwerp van de zin vooraan: ‘De Bomenverordening 2009 moet worden veranderd door de komst van de nieuwe wet Dualisering Gemeentebestuur.’

Tip:
Laat werkwoorden werken. Voorkom de onnatuurlijke, houterige naamwoordstijl en zet het onderwerp van de zin vooraan.© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl