Getallen

In veel teksten komen getallen voor. Auteurs weten niet altijd hoe ze die moeten schrijven. Welke getallen worden voluit geschreven en welke niet?

In feite zijn de regels duidelijk. Kort gezegd: alle getallen onder de twintig voluit in letters, net als ronde tientallen, honderdtallen en duizendtallen. De meeste andere getallen worden in cijfers geschreven, net als leeftijden, maten, gewichten en data.

Het is dus: ‘Dus je bent 17?’ of ‘Jasmin is 37 jaar’. Een stuk ligt verder niet ‘met ingang van 2 juni gedurende 4 weken ter inzage’, maar ‘gedurende vier weken’.

Bij geldbedragen en procenten worden cijfers gebruikt. Het ‘100%’ dekkende cameratoezicht dus, dat bijvoorbeeld 3 miljoen euro per jaar kost.

Een taalkundig dilemma is de regel dat in zakelijke mededelingen cijfers worden gebruikt. In geval van fouten kan iemand dus claimen dat de tekst zakelijk is. Maar gebruik dat argument alleen bij een begroting of een zakelijk voorstel.

Tip:
Schrijf getallen onder de twintig en ronde tientallen, honderdtallen en duizendtallen voluit. Leeftijden, maten, gewichten en data altijd in cijfers. Ook geld­bedragen en procenten worden in cijfers uitgedrukt.© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl