Lange zinnen

Lange zinnen zijn vervelend. Ze veroorzaken slaperigheid bij de lezer. Diezelfde lezer raakt ook vaak de draad kwijt. Neem de volgende zin: ‘Zo dikwijls de zorg voor de naleving van enig voorschrift van deze verordening dit vereist, wordt hierbij aan hen die met de zorg voor de naleving daarvan zijn belast of daaraan moeten meewerken, bevoegdheid gegeven tot opsporing behoudens de strafrechtelijke grenzen in de overige wetgeving.’

Bent u er nog? Zinnen als hierboven, van veertig woorden of meer, zijn moeilijk te begrijpen. De schrijver stopt te veel informatie in één zin. Met als resultaat dat menig lezer afhaakt. Het beste is een dergelijke zin in stukken te knippen: maak er twee of drie kortere zinnen van. In dit geval dus: ‘Bevoegdheid tot opsporing wordt gegeven:

• Aan bevoegd personeel dat met de zorg voor naleving is belast;
• Zolang de naleving van de verordening dit eist;
• Binnen de strafrechtelijke grenzen van andere wetten.’

Een ander nadeel van lange zinnen is dat ze snel ontsporen. Ze kloppen vaak niet door de vele opsommingen, de overdaad aan informatie en zinsdelen die elkaar soms regelrecht tegenspreken.

Tip:
Wie de aandacht wil vasthouden, gebruikt geen lange zinnen. Maak van een lange zin kortere zinnen door punten te zetten.


© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl