Tussenkopjes

Eén van de beste tekstuele versiertrucs is het gebruik van tussenkopjes. Dingen die totaal vormloos zijn, zijn namelijk niet mooi. Ook een goede tekst heeft een lekkere vorm. Tussenkopjes en witregels zorgen daarvoor. De informatie wordt dan in kleine, hapklare hoeveelheden voorgeschoteld. Krijgt iemand zes aaneengeschreven kantjes over het nieuwe milieu-beleid, dan moet zij of hij wel erg geïnteresseerd zijn in de materie om zich er doorheen te kunnen worstelen.

Tussenkopjes geven niet alleen vorm, maar ook lucht aan de tekst. Tegelijk kan de lezer in vogelvlucht de tekst ‘scannen’ en zo zien welke onderdelen haar of hem het meest aanspreken. De tussenkopjes moeten dan wel iets zeggen. Tussenkopjes als ‘Analyse’ of ‘Project’ zijn weinig verleidelijk. Een tussenkopje als ‘Minder discriminatie op arbeidsmarkt’ of ‘Nieuw voetbalstadion’ trekt meer aandacht.

Ook de schrijver is gediend met tussenkopjes, want ze zijn een verkorte weergave van de tekst. Aan de hand van tussenkopjes kan de auteur de indeling van een stuk controleren. Zijn er geen zaken vergeten en klopt de volgorde van de tekstdelen wel? De tussenkopjes maken namelijk de gang van het betoog zichtbaar.

Tip:
Tussenkopjes maken een tekst aantrekkelijker. Ze geven lucht en vorm aan een tekst en kunnen de lezer verleiden tot lezen. Daarnaast houden ze de auteur op het rechte pad. Gebruik wel informatieve tussenkopjes.

 


© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl