Eufemismen

Ambtenaren leven in een mooie wereld. Overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven ‘spannen zich gezamenlijk in’ om misstanden aan te pakken en er zijn altijd ‘geleerde lessen’. Zelfs als het project ‘niet geheel succesvol’ is of ‘suboptimaal verloopt. Menig ambtenaar schrijft liever over een ‘onrendabel investeringskrediet’ dan over ‘verlies’.

Eufemismen, woorden die de zaken mooier voorstellen dan ze zijn, kunnen op papier het harde leed verzachten. In ambtelijke nota’s heten bezuinigingen dan ‘een financiële taakstelling’. Slopen heet ‘amoveren’ en ‘kappen’ is ‘het te gronde richten van een houtopstand’.

Het helpt alleen niet om zaken mooier af te schilderen dan ze zijn. Zoiets levert vaak wantrouwen op. Lezers voelen snel aan dat de schrijver iets achterhoudt. Eufemismen keren zich zo op de langere termijn tegen de schrijver. Beter is het om te zeggen wat er aan de hand is.

Tip:
Gebruik liever geen eufemismen.
Win vertrouwen door te zeggen wat er speelt.© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl