Eerst voorstellen

Bij een eerste ontmoeting wisselen mensen snel wat basisgegevens uit, zoals naam, beroep en soms of ze vrijgezel zijn of niet. Is die uitwisseling aantrekkelijk, dan gaat het gesprek bijna vanzelf verder. Het begin van een tekst werkt hetzelfde.

Een wervend begin is belangrijk om de lezer te interesseren. Geef dus aan het begin van een tekst in enkele zinnen aan waar het over gaat, zodat de lezer kan kiezen tussen de stapel ‘belangrijk’, ‘ooit’ of ‘nooit’ (de prullenbak). Bijvoorbeeld, in een brief aan wijkbewoners: ‘De straat waarin u woont, wordt de komende twee weken opengebroken en is dan slecht bereikbaar.’ Duidelijke taal die direct de aandacht opeist.

Begin niet met een omslachtige uitleg over een meerjarig verkeerscirculatieplan op stadsdeelniveau om dan op de achterkant pas te melden dat het woonadres twee weken slecht bereikbaar is. Dat leidt tot meer ergernis dan nodig en het verwijt ‘dat er niets is gezegd’, omdat de echte boodschap pas volgt nadat de meeste lezers zijn afgehaakt.

Tip:
Kom in een stuk altijd direct ter zake. Vat in enkele zinnen samen waar de brief of nota over gaat en waarom de lezer dat moet weten.

 


© 2011 De Tekstkoning / www.wouterdekoning.nl | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl